Chiều ngày 12/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành ...