Địa chỉ: Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh