Địa chỉ: Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoàn Sơn 1

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh